Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Сайтът WWW.BELAMI.BG предлага възможност за закупуването на представените продукти, като те се доставят директно до клиента на посочения от него адрес или до поискване от офис на куриерска компания. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за ползване от първоначалното влизане в сайта до напускането му.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "ВАЛЕНТИНА 83" ООД предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина WWW.BELAMI.BG. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на WWW.BELAMI.BG.

1.3. След кликане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителят се съгласяват да закупи стоките, намиращи се в кошницата му. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потвърждението се получава по електронна поща или чрез телефонно обаждане.

1.4. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица "ВАЛЕНТИНА 83" ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

1.5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

 

II. ПРЕДЛАГАНА СТОКА

2.1. Стоката, която се предлага на WWW.BELAMI.BG е произведена в България от съответната марка на всеки артикул. Изключение правят аксесоарите и парфюмите.

2.2. Всеки модел има свой артикулен номер, който е обявен до снимката на модела.

2.3. Цветовете, в които се предлага съответният модел, са показани на снимка с реалния плат (а не обработен чрез софтуер цвят). "ВАЛЕНТИНА 83" ООД не носи отговорност за това как е настроен мониторът на клиента и как в следствие на това той вижда цвета.

2.4. Всеки артикул има отделна цена. Ако клиентът иска да комбинира горна с долна част, следва да поръча и двете части по отделно. Ако клиентът има нужда от различен размер за горна и долна част, това трябва да се упомене при поръчването на двата артикула.

2.5. Артикулите са оразмерени, съгласно приетата българка номерация.

 

III. ДОСТАВКА

3.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, "ВАЛЕНТИНА 83" ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 

3.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на "ВАЛЕНТИНА 83" ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката,"ВАЛЕНТИНА 83" ООД не носи отговорност за повреждането на тази стока. В случаите когато "ВАЛЕНТИНА 83" ООД потвърди поръчката и посочи конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, "ВАЛЕНТИНА 83" ООД не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.2.1. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "ВАЛЕНТИНА 83" ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

3.2.2. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

3.2.3. Връщането на поръчана и изпратена стока се поема от клиента.

3.2.3. Доставката на поръчана стока е за сметка на получателя, освен ако покупката е над 250лв, тогава доставката се поема от "ВАЛЕНТИНА 83" ООД, като връщането в този случай е отново за сметка на клиента.

3.3. Поръчки се обработват в следното работно време: от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч в петък, се обработват в понеделник след 09:00 ч.

IV. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цените, посочени на сайта не включват транспортни разходи. Цената за транспортни разходи се калкулира след въвеждане на необходимата информация за поръчка, непосредствено преди потвърждаването й. Цената може да варира в зависимост от обема и тежестта на закупената стока, както й от мястото на доставка (офис на Еконт, Спиди или до врата). За поръчки над 250 лв. Транспортните разходи са за сметка на “ ВАЛЕНТИНА 83” ООД.

Поръчката може да бъде заплатена с Наложен платеж в брой при получаване на стоката или по банков път.

Данни за разплащане по бакож път: IBAN BG18RZBB91551003387148 BIC код на банката: UNCRBGSF

Ако по някаква причина сайтът на Борика не отговаря и плащането не мине, поръчката се трансформира в такава с наложен платеж при желание на клиента. Получател на плащането: Вероника Йорданова.

При плащане по банков път поръчката се изпраща след получаване на банков превод по сметката изписана по-горе.

V. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНАТА СТОКА

Клиентът има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания "ВАЛЕНТИНА 83" ООД се задължава да възстанови заплатените суми от клиента. Възстановяването на сумата става с наложен платеж при връщането на стоката или на посочена от клиента банкова сметка. Транспортните разходи по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.

VI. РЕКЛАМАЦИ

7.1. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да предяви рекламация в срок 7 работни дни от доставката й.

7.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката - касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.

7.3. В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията - чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.

7.4. Клиента няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако "ВАЛЕНТИНА 83" ООД се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните два начина.

7.5. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т. 6.3. от договора.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

8.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина WWW.BELAMI.BG.

8.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

8.3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата WWW.BELAMI.BG.

8.4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на "ВАЛЕНТИНА 83" ООД се задължава при ползване на услугите:

да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на Интернет магазина WWW.BELAMI.BG.

да уведомява незабавно "ВАЛЕНТИНА 83" ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

да не извършва злоумишлени действия;

да обезщети "ВАЛЕНТИНА 83" ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
8.4.а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

 

XIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

9.1. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

9.2. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на WWW.BELAMI.BG.

9.3. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД има право по всяко време, без уведомяване на pотребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "ВАЛЕНТИНА 83" ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез WWW.BELAMI.BG. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

9.4. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на "ВАЛЕНТИНА 83" ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "ВАЛЕНТИНА 83" ООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

9.5. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.

9.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от "ВАЛЕНТИНА 83" ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на полочения e-mail адрес. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които "ВАЛЕНТИНА 83" ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

9.7. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които "ВАЛЕНТИНА 83" ООД не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на "ВАЛЕНТИНА 83" ООД.

9.8. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

X. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, "ВАЛЕНТИНА 83" ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

10.1.1 "ВАЛЕНТИНА 83" ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД е длъжна да предостави информацията по силата на закона.

XI. ИЗМЕНЕНИЯ

Oбщите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "ВАЛЕНТИНА 83" ООД, която има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. "ВАЛЕНТИНА 83" ООД не се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то "ВАЛЕНТИНА 83" ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

XII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

12.1. Под "Потребител/клиент" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата WWW.BELAMI.BG на своя компютър.

12.2. Под "Поръчка" се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

12.3. Интернет магазина WWW.BELAMI.BG е собственост на "ВАЛЕНТИНА 83" ООД.

12.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на "ВАЛЕНТИНА 83" ООД, съобразно българското законодателство.

 

"ВАЛЕНТИНА 83" ООД
Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Васил Левски" № 88
ИН по ЗДДС: BG202482844
МОЛ: Златан Белчев